Náhodný výber z noviniek

Zobrazenie rezervácií
V prehľade objednávok sa vidieteľne rozlíšili rezervácie od objednávok
vylepšenie objednávky
Vytváranie produktov
Pri vytváraní nového produktu sú predvyplnené hodnoty na korektné zobrazenie produktu. Tieto hodnoty sa dajú pri vytváraní pozmeniť
úprava/zmena vylepšenie produkt
DSA feed
Možné rozšírenie pokročilého feedu o informáciu skladovej dostupnosti
úprava/zmena feed DSA

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk