Náhodný výber z noviniek

Zobrazovanie neaktívnych produktov
Detail produktu je z dôvodu SEO dostupný aj pri neaktívnych produktoch. V listingu, vyhľadávaní a exportoch sa tento produkt nevyskytuje.
úprava/zmena vylepšenie produkt
Luigi's box | Nové polia
Luigi's box produktový feed bol rozšírený o nové polia, a to skladová dostupnosť, status produktu, percentuálna zľava, nový a obľúbený produkt a cena dopravy
úprava/zmena feed Luigi's box produkt
Dobropis | povolené úpravy
V úprave dobropisov boli povolené úpravy ceny dopravy a ceny platby
novinka vylepšenie dobropis doprava platba

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk