Náhodný výber z noviniek

Úprava výpočtu ceny bez DPH
V systéme bol upravený algoritmus na výpočet ceny bez DPH, výsledná cena sa prepocítava účtovným vzorcom
úprava/zmena vylepšenie produkt cena
| Automatické faktúry
Môžete si vytvoriť automatické generovanie faktúr po úspešnom zaplatení objednávky
novinka objednávky faktúry
Emailové šablóny
Systém bol rozšírený o možnosť pridávania vlastných emailových šablón, ktoré je možné nastaviť v nastaveniach emailových šablón.
novinka vylepšenie email

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk